Description

pridvornyi artist Ego velichestva Shakha Persidskago: kratkaya biografiya s portretom